การทดสอบ COVID-19
สำหรับการเดินทางไปประเทศจีน

มีการทดสอบ RT-PCR ในวันเดียวกัน

การทดสอบ COVID-19 RT-PCR สำหรับการเดินทาง
ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน
$295
ประกาศผลภายในวันเดียวกัน 5 น

โปรดติดต่อสถานกงสุลจีน (415) 852-5900 or [ป้องกันอีเมล] กับคำถามใด ๆ

มีการทดสอบ RT-PCR ในวันเดียวกัน


จองการทดสอบของคุณตอนนี้

การทดสอบ RT-PCR (กรดนิวคลีอิก) บนไม้กวาดหลังโพรงจมูก ทราบผลในวันเดียวกันภายในเวลา 5 น.


การทดสอบของเราเป็นไปตามเกณฑ์สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ:
  • ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองโดย CLIA และ CDPH
  • การเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยวิธีโพรงหลังจมูกมีความแม่นยำที่สุด
พอลอับรามสันนพ

พอลอับรามสันนพ
Founder

เพื่อกำหนดเวลาการนัดหมาย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
ติดต่อเรา