ประกาศถึงผู้ป่วย
เปิดฐานข้อมูลการชำระเงิน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น มีลิงก์ไปยังหน้าเว็บ Open Payments ของศูนย์บริการ Medicare และ Medicaid Services (CMS) ของรัฐบาลกลางที่ให้ไว้ที่นี่ พระราชบัญญัติ Sunshine Physician Payments Sunshine Act ของสหพันธรัฐกำหนดให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินและการจ่ายเงินอื่นๆ ที่มีมูลค่ามากกว่าสิบดอลลาร์ ($10) จากผู้ผลิตยา อุปกรณ์การแพทย์ และชีววิทยา ให้กับแพทย์และโรงพยาบาลเพื่อการสอน ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ

คุณสามารถค้นหาการชำระเงินให้กับแพทย์และการสอนโรงพยาบาลได้จากฐานข้อมูลของรัฐบาลกลางนี้โดยไปที่เว็บไซต์นี้: https://openpaymentsdata.cms.gov/