การทดสอบ COVID-19

เว็บไซต์จอง

เว็บไซต์จองออนไลน์สำหรับการทดสอบ COVID-19 พร้อมผลลัพธ์ในวันถัดไป

กรุณา ติดต่อเรา สำหรับการทดสอบมือถือทั่วบริเวณ Bay Area

สำคัญ: ผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไปแต่ละคนต้องจอง / ลงทะเบียนด้วยที่อยู่อีเมลเฉพาะของตนเอง
(ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปีสามารถเชื่อมโยงกับบัญชีของผู้ปกครองได้ในภายหลังเมื่อมีการร้องขอ)

เวลาตอบสนอง
17:00 น. ของวันถัดไป (มาตรฐาน)
09:00 น. ของวันถัดไป (ลำดับความสำคัญขอหลังการจอง)
- เว็บไซต์การจองจะโหลดด้านล่าง -

หากคุณยังต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อเรา