Behcet's Syndrome

คุณได้รับตุ่มหนองที่บริเวณเจาะเลือดหรือไม่? พิจารณา Behcet's Syndrome

คำอธิบายดั้งเดิมของBehçet's syndrome ได้แก่ การเกิดแผลที่อวัยวะเพศและช่องปากซ้ำ ๆ และการกำเริบของโรคเยื่อหุ้มปอดอักเสบ โรคนี้ยังเกี่ยวข้องกับการแพ้ของผิวหนัง 60% –70% ของผู้ป่วยจะเกิดตุ่มหนองที่เป็นหมันโดยมีขอบเม็ดเลือดแดงภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากถูกเข็มฉีดยาฆ่าเชื้อ พบมากในญี่ปุ่นเกาหลีและแถบเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกและส่งผลกระทบต่อคนหนุ่มสาวเป็นหลัก การ ...