การศึกษา: การใช้สแตตินนำไปสู่ความเหนื่อยล้า

สิ่งที่แพทย์สังเกตเห็นมานานแล้วความเหนื่อยล้าที่เกิดจากสแตตินกำลังแสดงให้เห็นในการศึกษาแบบสุ่มที่มีการควบคุมอย่างเหมาะสม นักวิจัยใช้ผู้ใหญ่ 1016 คนที่มี LDL cholesterol สูงและให้ simvastatin, pravastatin หรือ placebo เมื่อ 6 เดือนผู้ที่รับประทานยากลุ่มสแตตินมีแนวโน้มที่จะเหนื่อยล้าทั้งในขณะพักผ่อนและออกแรง มันสมเหตุสมผลที่จะใช้ statin เท่านั้น ...