ยาประสาทหลอนสามารถช่วยผู้ป่วยเสียชีวิตได้อย่างไรผ่านทาง @nytimes

ประสาทหลอนสามารถบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยได้หรือไม่? การศึกษาทางการแพทย์จำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ และบทความล่าสุดใน New York Times กล่าวว่า“ ใช่” การวิจัยเกี่ยวกับการใช้ยาที่ทำให้เคลิบเคลิ้มและกระตุ้นประสาทเช่นเห็ดที่มี psilocybin, LSD และ MDMA เพื่อรักษาปัญหาทางการแพทย์และจิตเวชได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปี 1950 และ 1960 เมื่อเร็ว ๆ นี้หลังจาก ...